Blog

Stacja Badawcza LunAres

Polska stacja badawcza do symulacji załogowych misji kosmicznych, wybudowana została w 2017 roku na byłym lotnisku wojskowym w Pile. Powstała w hangarze, pierwotnie mającym przechowywać gotowy do startu myśliwiec-bombowiec SU-22. Była pierwszym tego typu projektem w Europie.

2-39

Stacja może obsłużyć 2-tygodniową misję księżycową i marsjańską dla 6-osobowej załogi. Placówka zapewnia pełną izolację, pozwalającą na prowadzenie kompleksowych badań psychologicznego i fizjologicznego wpływu długotrwałej pozaziemskiej obecności na człowieka. Wewnątrz bazy prowadzone są badania skoncentrowane na czynnikach ludzkich w załogowych misjach kosmicznych – infrastruktura stacji pozwala na stały monitoring stanu zdrowia i zachowań załogi. 

3-37

Stacja składa się z dwóch stref: siedliska, zbudowanego z kontenerów, oraz strefy EVA zlokalizowanej w hangarze. Teren EVA jest połączony z resztą stacji śluzą powietrzną, używaną przez astronautów do przemieszczania się do i z habitatu podczas symulacji aktywności na świeżym powietrzu. 

4-26

LunAres składa się z kilku modułów. Dormitorium obejmuje przestrzeń prywatną, w tym  osobiste schowki, mające zapewnić komfort psychiczny członkom załogi. Pomieszczenia sypialne 2×1,2m wyposażone są w prywatne oświetlenie i punkty ładowania USB. Kuchnia wyposażona jest nie tylko w podstawowe sprzęty, służące do przygotowywania posiłków, ale też meble umożliwiające wspólne posiłki i spotkania towarzyskie. W module sanitarnym znajdują się nie tylko urządzenia sanitarne, ale też wyposażenie dające możliwość badań medycznych i biologicznych nad wpływem diety liofilizowanej na zdrowie fizyczne członków załogi . Dodatkowo moduł wyposażony jest w stale monitorowany i analizowany system oczyszczania i recyklingu wody i ścieków. Prowadzone są również badania nad wykorzystaniem szarej wody do uprawy roślin.

5-17

Biolab pozwala na prowadzanie eksperymentów chemicznych i biologicznych, a także do uprawę różnego rodzaju żywności przy użyciu instalacji hydroponicznych i aeroponicznych. Obecnie zakres badań obejmuje badanie zużycia wody i ścieków, możliwości ograniczenia zużycia energii elektrycznej, bezglebową uprawę roślin. Celem zarządzania zasobami jest osiągnięcie samowystarczalności misji kosmicznych.

6-13

7-9

8-10

W badania zaangażowane jest szerokie grono specjalistów z zakresu  medycyny ekstremalnej, psychologii, biotechnologii, robotyki i inżynierii, socjologii, architektury.

9-5

10-2

asset-2

(raj)

Źródło: https://lunares.space/