Blog

Szczecińscy naukowcy na „Ocean Titan”

Od 10 sierpnia do 15 września 2022 r. zespół naukowców reprezentujących 8 krajów oraz 11 instytucji badawczych będzie prowadził  badania kluczowe dla rozpoznania zasobów polskiej działki na dnie Oceanu Atlantyckiego. W rejsie na wynajętym w tym celu statku badawczym „Ocean Titan” wezmą m.in. naukowcy Pomorskiego Oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB oraz Politechniki Morskiej w Szczecinie.

W 2018 roku polski rząd, reprezentowany przez Ministra Środowiska, zawarł z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego (MODM) umowę, dotyczącą poszukiwań głębokomorskich siarczków polimetalicznych na obszarze Grzbietu Śródatlantyckiego o powierzchni ok. 10 tysięcy kilometrów kwadratowych. Umowa przewiduje 15 letni okres realizacji kompleksowych badań środowiskowych oraz rozwoju technologii pomiarowych i wydobywczych. „Wzmocnią one w przyszłości niezależność Polski w zakresie dostępu do surowców kluczowych dla rozwoju zawansowanych technologii” – podaje w komunikacie Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut  Badawczy, któremu powierzono realizację tego przedsięwzięcia – „Zawarcie umowy z wykonawcą pierwszego rejsu stanowi zwieńczenie wytężonego okresu przygotowań stanowiących jednocześnie krok ku intensyfikacji zaangażowania Polski w eksplorację obszarów głębokomorskich”.

21 lipca podpisano umowę wykonawczą z firmą Ocean Floor Geophysics Inc. (OFG) z Kanady. Doświadczonym naukowcom i ekspertom OFG towarzyszyć będą specjaliści Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB i Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także badaczy z polskich instytucji partnerskich tj.: Politechniki Morskiej w Szczecinie, Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkowo w rejsie udział wezmą także praktykanci z Tanzanii i Bangladeszu wskazani przez MODM.

2-63

Akwizycja danych odbędzie się przy pomocy metod geofizycznych, tj. echosondy wielowiązkowej (MBES) służącej analizie batymetrycznej, analizy intensywności rozpraszania wiązki sonarowej (backscatter) w celu rozpoznania „twardości” oraz „szorstkości” dna, profilomierza sadów (subbotom profiler; SBP – jednego z dwóch urządzeń na świecie operujących do głębokości 6000 m) dla rozpoznania m.in. uskoków oraz struktur ucieczkowych płynów hydrotermalnych oraz magnetometru dla rozpoznania zmian tła natężenia pola magnetycznego ziemi związanego z miąższością skorupy oceanicznej oraz rodzajem skał głębinowych tworzących dno. Zaplanowane metody pozwolą na równoległą akwizycję danych oraz ich przetwarzanie i interpretację podczas rejsu.

5-28

Uzyskane dane pozwolą na rozpoznanie struktur morfologicznych dna oraz wyznaczenie obszarów predysponowanych dla wystąpień aktywności hydrotermalnej. To dane kluczowe dla identyfikacji nieaktywnych hydrotermalnie nagromadzeń siarczków masywnych, posiadających potencjał eksploatacyjnych, które zostały odsunięte od centralnej osi grzbietu (off-axis) i pogrzebane pod osadami.

4-48

Uzyskane wyniki umożliwią zaplanowanie kolejnych rejsów pomiarowo badawczych, w tym zatopień pojazdów AUV/ROV oraz wytypowanie stacji dla poboru próbek geologicznych, oceanograficznych i biologicznych.

1-50

logo_pig

„Poprzez realizację planowanych prac Polska dołącza do najbardziej rozwiniętych krajów świata, dostarczających szeregu unikatowych danych w zakresie dynamicznych procesów zachodzących w strefach rozrostu płyt oceanicznych, co jednocześnie stanowić będzie istotny impuls dla rozwoju nauki w Polsce.” – podaje PIG-PIB.

(raj)

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy