Blog

Szczecińscy naukowcy wśród najlepszych

Wegańskie przekąski i napoje, bezpieczniejsze leki przeciwbólowe oraz samoprzylepne kleje silikonowe to trzy projekty badawcze z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie, wyróżnione w XI edycji programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Młodzi szczecińscy naukowcy znaleźli się w elitarnym gronie 60 krajowych twórców projektów o największym potencjale komercjalizacyjnym i  wdrożeniowym. Otrzymają rządowe dofinansowanie w łącznej kwocie 4,5 mln zł.

767a4ed450c2417484cbd6693e4858482e82d1dd-1297461

Dr inż. Łukasz Łopusiewicz z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT.

8c581c99c921cce81bae7942fffe9ad91f5213ef-6491371

Pracuje nad rozwojem innowacyjnych bioaktywnych fermentowanych wegańskich produktów spożywczych z wybranych makuchów (pozostałości po tłoczeniu nasion oleistych)  dostępnych na polskim rynku. Celem projektu jest opracowanie grupy produktów w postaci fermentowanych przekąsek i napojów w typie tzw. “mleka roślinnego” o cechach żywności funkcjonalnej.

Do swoich badań wybrałem makuchy z amarantusa, czarnuszki, konopi, lnianki, sezamu, słonecznika oraz wiesiołka. Mój projekt to odpowiedź na rosnące zainteresowanie produktami
wegetariańskimi, wegańskimi, bezglutenowymi, bezlaktozowymi oraz bezcukrowymi, które cechują się wysoką zawartością składników bioaktywnych, błonnika oraz zawierających dobroczynną mikroflorę
– wyjasnia dr Łukasz Łopusiewicz, cytowany w komunikacie prasowym ZUT.

Dr inż. Adrian Antosik z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT

84618f7d3a4ee31b99441713b7e60e8a166b34b4-4412008

Bada samoprzylepne kleje silikonowe do zastosowań specjalnych. Innowacyjne kleje zostaną wytworzone na bazie komercyjnych żywic silikonowych.

Nowo opracowane samoprzylepne kleje silikonowe docelowo znalazłyby wiele zastosowań np. w przemyśle ciężkim oraz samochodowym jako taśmy łączące materiały, które pracują
w podwyższonych temperaturach, czy w kosmonautyce – jako spoiwo do baterii słonecznych na pokładzie satelitów oraz stacji kosmicznych
– tłumaczy dr Adrian Antosik.

Dr inż. Paula Ossowicz z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT

3f24085144d7a5a540e08508b046527ece727131-2294733

Pracuje nad bezpieczniejszymi lekami przeciwbólowymi. W swoich badaniach skupia się na opracowaniu technologii otrzymywania nowych modyfikacji leków przeciwbólowych o zwiększonej przenikalności przez skórę. Modyfikacja struktury substancji aktywnej oraz odpowiednie dobranie substancji pomocniczych pozwoli na stworzenie bezpieczniejszych leków w szczególności ze względu na możliwość obniżenia dawki terapeutycznej leku i ograniczeniu działań niepożądanych.

– Celem projektu „Aminoprofen” są farmaceutyki nowej generacji wytworzone z surowców pochodzenia naturalnego. Otrzymany lek o właściwościach przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych będzie lepiej tolerowany przez pacjenta – tłumaczy dr Paula Ossowicz.

a9a5201bcc71fc346fa0dc5d2a4548d33eff535d-4839494

Sukces młodych naukowców ZUT nie jest przypadkowy. Jak informuje Urząd Patentowy RP w Raporcie Rocznym 2019 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zajął pierwsze miejsce w zestawieniu podmiotów krajowych i zagranicznych, którym udzielono największą liczbę patentów na wynalazki w 2019 roku. . W całym województwie zachodniopomorskim wszystkim podmiotom przyznano 128 patentów, z czego aż 121 decyzji o udzieleniu patentu na rozwiązania techniczne otrzymał właśnie ZUT. Jak poinformowała uczenia w komunikacie prasowym patenty dotyczyły m.in. sposobów wytwarzania i modyfikowania różnych materiałów (np. taśm, katalizatorów, folii), konstrukcji mechanicznych w tym mieszadeł do procesów chemicznych, głowic do formowania betonu oraz metod badania materiałów.

Program LIDER – najdłużej (od 2009 r.) realizowany program Narodowego centrum Badań i Rozwoju. W ramach programu młodym naukowcom przyznawane są środki na stworzenie i prowadzenie własnych zespołów badawczych. Preferowane są wnioski dotyczące badań o dużym potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym. Mogą o nie aplikować mogą doktoranci, nauczyciele akademiccy bądź osoby ze stopniem doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Statystyczny LIDER to 32-letni doktor nauk inżynieryjnych i technicznych, realizujący projekt z partnerską uczelnią w dużym mieście. Najmłodszy laureat konkursu miał 24 lata. Z grona wszystkich liderów 1/3 stanowią kobiety. Tylko 1 procent projektów, ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Badania i Rozwoju, realizowanych jest w przedsiębiorstwach. Młodzi liderzy innowacji, mających zbliżyć naukę do gospodarki, nadal najchętniej pracują w laboratoriach macierzystych uczelni (73% dotychczasowych laureatów), jednostek organizacyjnych PAN (14%) lub innych jednostkach badawczych (10%).

aeadd2147c2fefda122c942486a841aead0f4b54-8473271

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – agencja wykonawcza powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej państwa. Celem NCBR jest realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. Do zadań NCBR należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa. Centrum dba również o zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, realizując m.in. międzynarodowe programy mobilności naukowców. Szczególną uwagą otacza udział młodych naukowców w programach badawczych. Umożliwia im zwiększenie kwalifikacji w obszarze przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań.

(raj)
FOT. ZUT Szczecin