Blog

Sztuczne, zielone, przyjazne ludziom.

W ciągu 18
lat, kosztem około pół miliarda EUR, na obszarze o powierzchni 300 hektarów, 10
km na południe Kopenhagi powstać ma kompleks 9 sztucznych wysp, na których wybudowane
zostaną nie tylko nowe siedziby dla innowacyjnego przemysłu i instytucji badawczo-rozwojowych
z zakresu „zielonych” technologii, ale też zorganizowane tereny rekreacyjne dla
mieszkańców stolicy Danii.

„Holmene”  (Małe Wyspy, Wysepki) to największy projekt
rekultywacji terenu w Skandynawii. Na zlecenie władz Kopenhagi wizualizacje ambitnego planu opracowała
pracownia urbanistyczna URBAN POWER architecture & planning. Koncepcja łączy w sobie
kilka potrzeb w regionu: rosnące zapotrzebowanie na tereny dla przemysłu
opartego na wiedzy, produkcję energii bez udziału paliw kopalnych i stworzenie bariery
przeciwpowodziowej, mającej na celu zabezpieczenie zarówno istniejących, jak i nowych
obszarów.  230 ha przeznaczonych zostanie pod zabudowę a 70 ha będą stanowiły tereny
zielone. Całość zbudowana z 26 milionów metrów sześciennych ziemi i piasku – wyspy
zostaną usypane w większości z materiału pochodzącego z realizacji metra oraz
innych projektów budowlanych, realizowanych nie tylko w Kopenhadze.

7bcad340e3d887011e3ac567456fa245b0504958-4875306

Historyczną linię brzegową tego obszaru tworzyły małe, niezamieszkałe wysepki
z bogatą i różnorodną roślinnością i dziką przyrodą. Dynamicznie
rozwijający się w latach sześćdziesiątych XX wieku przemysł potrzebował nowych
terenów inwestycyjnych. W 1964 roku wybudowano z betonu i asfaltu Avedøre Holme – sztuczną wyspę,
na której powstała największa w Danii dzielnica przemysłowa.  . W latach 60-tych „rozległa rekultywacja terenu
zastąpiła przyrodę jałowym i technicznym krajobrazem przemysłowym” – podsumowuje
tamten etap URBAN POWER na swojej  stronie internetowej. Nowe wyspy znajdą się u wybrzeża Avedøre Holme.

456b94d02c0a1e578fd6c948abb771e71733600b-3744079

Kompleks tworzyć będzie dziewięć wysp, budowanych stopniowo, dzięki czemu
możliwe będzie uniknięcie niekorzystnego wrażenia niedokończonego, „rozgrzebanego”
projektu. Wyspy można rozwijać tematycznie, pozostawiając najlepsze warunki dla
innowacyjnego przemysłu i badań w zakresie zielonych technologii, nauk
przyrodniczych i „przyszłych, jeszcze nieznanych sektorów”. Zakłada się, że na „Holmene” powstanie 380 nowych firm z
12 tysiącami miejsc pracy. Największa wyspa ma być zarezerwowana dla
rozwoju zielonych technologii i – jak zapowiadają autorzy koncepcji –  będzie największą elektrownią w Europie
Północnej. Bioodpady i ścieki z regionów zamieszkałych przez 1,5 miliona
mieszkańców będą tu przetwarzane i przekształcane w czystą wodę, energię i
biogaz. Zakłada się, że  zielone
technologie pozwolą na wyprodukowanie ponad 300 000 MWh czystej energii, co
zaspokaja potrzeby jednej czwartej mieszkańców Kopenhagi. Jak obliczono pozwoli
to na ograniczenie emisji CO2 o co najmniej 70 000 ton.  

Każda z wysp przemysłowych otoczona będzie pasem przyrody, stanowiącym
tereny rekreacyjne umożliwiające nie tylko spacer i wypoczynek, ale tez
uprawianie sportu. Połączy je 18 km dróg dla rowerów. Zaplanowano też kilka małych wysepek
i raf niedostępnych dla ludzi, aby zapewnić najlepsze warunki również dla rozwoju
przyrody, zarówno na lądzie, jak i w wodzie.

Projekt budowy
dziewięciu wysp został już zaakceptowany przez duński rząd, jednak – jak
poinformował duński minister przemysłu Rasmus
Jarlov – rząd oczekuje, iż projekt ten sam się sfinansuje, m.in. przez sprzedaż
działek na nowych wyspach.

48d7335833c0213ee38ce667e9aded8f854eb514-2484894

URBAN POWER architecture
& planning,  która opracowała
wizję i plan strategiczny dla ambitnego projektu, w tym materiał wizualny.
Firma odpowiada też za koordynację współpracy pomiędzy administracją miejską,
inżynierami i doradcami zewnętrznymi.

(raj)

Źródło: URBAN POWER architecture & planning, urbnews.pl
Fot: URBAN POWER