Blog

Szybę wybije, pożar ugasi

Może rozpocząć akcję gaśniczą niemal
natychmiast, w kilka sekund po otrzymaniu zgłoszenia. Dzięki kamerze optycznej
zlokalizuje pożar, wybije szybę a następnie ugasi ogień bombami gaśniczymi lub
armatką miotającą pianę. 31 lipca br. chiński holding EHang Holdings, specjalizujący się w konstruowaniu i produkcji
latających taksówek powietrznych,  zademonstrował
w mieście Yunfu  autonomiczny
dron gaśniczy przystosowany do udziału w akcjach ratowniczych w wieżowcach.

b6d397a04a090d803f3db9427b2d56ec6f50c680-2189938

Jak przekonuje
producent dron 216F ma olbrzymią  przewagę
nad tradycyjnymi wozami strażackimi . Strażacy w samochodach muszę nie tylko
dotrzeć do budynku, w którym wybuchł pożar, przedzierając się przez zatłoczone zazwyczaj
ulice wielkich miast, ale też dotrzeć na odpowiednie piętro budynków, co w przypadku
najwyższych wieżowców musi zająć sporo czasu. Wysokość drabin ratowniczych i zasięg dysz
pożarowych są zwykle mniejsze, niż 50 metrów, a ich działanie często ogranicza
się do jednej strony budynku. Tymczasem 216F może operować na wysokości
lotu do 600 metrów, może przewieźć jednorazowo do 150 litrów pianki
przeciwpożarowej i 6 bomb gaśniczych. Autonomiczny dron gaśniczy
wykorzystuje kamerę zmiennoogniskową światła widzialnego, pozwalającą na szybką
lokalizację miejsca pożaru i ustawienie się w pozycji optymalnej dla jego
ugaszenia. 216F używa celownika laserowego, naprowadzającego na cel wybijak do
szyb, następnie „bomby” gaśnicze oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – rozpyloną
pianę gaśniczą o szerokim zakresie zastosowań. W celu szybkiego ugaszenia
pożaru można wykorzystać jednocześnie wiele dronów 216F. 

aa1bb910d61d9be8b524c3931411693d5ae80711-7172972

– Gaszenie pożarów i ratownictwo to wyścig ze
śmiercią. Korzystając z możliwości szybkiego reagowania i scentralizowanego
zarządzania platformą EHang AAV, możemy znacznie zwiększyć skuteczność naszych
działań – powiedział Weiqiang Chen, szef straży pożarnej w Yunfu, cytowany w
komunikacie prasowym holdingu – Inteligentne rozwiązanie przeciwpożarowe
firmy EHang może skutecznie rozwiązać trudne problemy związane z gaszeniem
pożarów wieżowców. Uzupełnia to istniejące systemy przeciwpożarowe i poprawi
naszą zdolność do reagowania na sytuacje awaryjne.

2b1fd4e15a37a0a577462e87cf7d3a2fc12e0e8a-1535737

Drony EHang 216F zostaną rozmieszczone w jednostkach miejskich
straży pożarnej w celu wsparcia akcji ratowniczych w promieniu do 5 km.  Autopilot
firmy EHang i technologie scentralizowanego zarządzania dronami umożliwiają
zdalne wysłanie floty EHang 216F w celu podjęcia akcji ratowniczej jeszcze
przed przybyciem strażaków. To znacznie skraca czas reakcji i może
zmniejszyć liczbę ofiar.

EHang informuje, że według ankiety przeprowadzonej
przez China Fire Magazine w całym kraju w 2019 roku zgłoszono 233000 pożarów, z
czego 6974 miało miejsce w wieżowcach.

(raj)

Źródło: www.ehang.com