Blog

Uczyć się przez dociekanie, odkrywanie, rozwiązywanie problemów.Ciekawa konferencja dla nauczycieli i edukatorów.

Można nauczyć, wyjaśnić, przekazać wiedzę, ale można też zainspirować do samodzielnego obserwowania, doświadczania, wywołać potrzebę zadawania pytań, dociekania, eksperymentowania. „Kieruj się swoją ciekawością” – zachęca na swojej stronie internetowej warszawskie Centrum Nauki Kopernik, największa i najsłynniejsza polska placówka, łącząca naukę z zabawą, specjalizująca się nie tylko w objaśnianiu świata ale w pobudzaniu do samodzielnego jego poznawania. „Nie bój się wiedzieć. Nie bój się pytać. Nie przejmuj się błędami. Sprawdzaj. Wątp. Testuj. Szukaj dziury w całym. Użyj wyobraźni. Bądź niepokorny.  są cechy odkrywcy, w które wyposażony jest każdy z nas”.W coraz szybciej rozwijającym się świecie problemem przestaje być dostęp do informacji, prawdziwym wyzwaniem staje się zdolność do ich selekcjonowania, analizy, przetwarzania i umiejętnego wykorzystania. Podstawowymi kompetencjami stają się we współczesnym świecie: umiejętność krytycznego myślenia, kreatywne rozwiązywanie problemów czy zdolność do pracy zespołowej. Stawia to przed nauczycielami nowe wyzwania, zmuszając ich do poszukiwania nowych form edukacji. „Należy odejść od kultury nauczania na rzecz kultury uczenia się, bo tylko w ten sposób będzie można dobrze przygotować młode pokolenia do sprawnego funkcjonowania w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Dzisiejsza szkoła w centrum zainteresowania musi postawić uczniów jako autonomiczne jednostki, na które, w ramach odpowiednio zaprojektowanego i realizowanego procesu uczenia się, przeniesiony zostanie ciężar zdobywania wiedzy i doświadczenia. Tu odpowiedzialność leży po stronie osób uczących, ich kompetencje są kluczowe”-stwierdzono w podsumowaniu 13 edycji konferencji POKAZAĆ – PRZEKAZAĆ, jaka odbyła się w Warszawie w sierpniu 2019 roku.

curious-kid-counting-atoms-in-molecular-model

Nauczanie doświadczalne oraz rola centrów nauki w edukacji pozaformalnej będą również głównymi tematami konferencji, organizowanej przez szczecińskie Morskie Centrum Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Do udziału w wykładach i warsztatach organizatorzy zapraszają nie tylko nauczycieli przedmiotów ścisłych, technicznych oraz artystycznych ale też wszystkich zainteresowanych niekonwencjonalnymi formami nauki. Prowadzący warsztaty praktycy podzielą się swoimi doświadczeniami m.in. z wykorzystania w edukacji ciekawych eksperymentów biologiczno-chemicznych z wodą, włączeniem dzieci i młodzieży w eksperymenty z zakresu astronomii ifizyki, praktycznej edukacji przyrodniczej czy historycznej a także otwarciem przed uczniami niezwykłego świata mikroskopii.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną również możliwości, jakie stwarza powstająca w Województwie Zachodniopomorskim sieć centrów nauki – klaster centrów nauki o unikatowym, nie tylko w skali kraju, charakterze. Sieć tworzyć będą: 

– powstające w Szczecinie Morskie Centrum Nauki (otwarcie zaplanowano na 2021 rok), 

– działający już przy Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku Ośrodek Popularyzujący Naukę, 

– „Metalowe Inspiracje” w Wałczu, wyposażone w urządzenia, sprzęty i akcesoria związane z obróbką metalu. A przy obiekcie powstanie edukacyjny plac zabaw. Drugi.,

– Centrum Popularyzujące Naukę w Świdwinie,

– Stargardzkie Centrum Nauki, które ma być źródłem inspiracji i fascynacji naukami ścisłymi i przyrodniczym,

– “Chcemy stworzyć sieć centrów, które będą rozbudzać ciekawość świata u młodych osób i sprawią, że będą go lepiej rozumiały. Planując Regionalny Program Operacyjny w obecnej perspektywie unijnej zadbaliśmy o to, aby znalazły się środki na tego typu obiekty. To niebywale ważne, aby budować dostępność do takiej infrastruktury” – powiedział marszałek Olgierd Geblewicz.

Tworzone placówki będą tworzyć wspólne projekty edukacyjne i rozwojowe, współpracować przy tworzeniu wystaw czasowych i wymieniać się doświadczeniami. Planują też wspólnie sięgać po środki zewnętrzne i popularyzować swoją ofertę w ramach działań transgranicznych.

We wstępie do materiałów pokonferencyjnych POKAZAĆ – PRZEKAZAĆ Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik przypomniał wiersz Zbigniewa Herberta „Pan od przyrody”. Oto jego fragment:

„(…)

on pierwszy pokazał nam

nogę zdechłej żaby

która dotykana igłą

gwałtownie się kurczy

on nas wprowadził

przez złoty binokular

w intymne życie

naszego pradziadka

pantofelka

on przyniósł

ciemne ziarno

i powiedział: sporysz

z jego namowy

w dziesiątym roku życia

zostałem ojcem

gdy po napiętym oczekiwaniu

z kasztana zanurzonego w wodzie

ukazał się żółty kiełek

i wszystko rozśpiewało się

wokoło

(…)”

Do udziału w konferencji, która odbędzie się 7 marca br. w Sali im. Anny Radziwiłł Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin), organizatorzy zapraszają nie tylko panie i panów „od przyrody”. Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

(raj)

Zbigniew Herbert

„Pan od przyrody”

z tomu „Hermes, pies i gwiazda”

Warszawa, 1957