Blog

Uprawa koralowców na wieżach elektrowni wiatrowych

Rafy koralowe są domem dla ponad jednej trzeciej wszystkich gatunków ryb morskich, ponad jedna czwarta wszystkich gatunków morskich wykorzystuje je jako tereny wylęgu. Jednak koralowce i unikalne środowiska rafowe, które tworzą, są zagrożone postępującymi zmianami klimatycznymi. Realizowany przez Ørsted  projekt ReCoral ma na celu zbadanie, czy fundamenty morskich turbin wiatrowych mogą stanowić stać się dla koralowców nową bezpieczną przystanią. 

2-64

W pobliżu Wysp Penghu, na zachodzie Tajwanu, specjaliści Ørsted  wraz z Penghu Marine Biology Research Center przygotowują się do przetransportowania dziesiątek tysięcy larw koralowych do fundamentów czterech morskich turbin wiatrowych na przybrzeżnych farmach wiatrowych Greater Changhua . Ikra zostanie pobrana z linii brzegowych Wysp Penghu i będzie inkubowana w laboratorium, aż stanie się żywotnymi larwami koralowców. Jeśli larwom uda się osiedlić na fundamentach, może to być początek zupełnie nowego podejścia do odbudowy ich populacji. 

7-16

Jak zapewnia Ørsted wykorzystywana metoda pozyskiwana larw koralowców jest nieinwazyjna.  Zbierane są tylko nadwyżki jaj koralowych wyrzucane na brzeg. Koralowce wypuszczają miliardy jaj – tak wiele, że zabarwiają powierzchnię wody na różowo. Tylko niektóre z nich ulegają zapłodnieniu i stają się larwami. Jaja, które zbierane są z brzegów, inaczej by nie przetrwały.  Zbieranie ich nie ma zatem negatywnego wpływu na koralowce, które je pierwotnie wypuściły i nie zakłóca naturalnego procesu ich rozmnażania.

6-20

„Jeśli próba się powiedzie i da się ją zwiększyć, mamy nadzieję, że duża liczba larw z kolejnych pokoleń koralowców zostanie przeniesiona przez prądy oceaniczne z dala od naszych morskich farm wiatrowych i osiedli się na naturalnie występujących rafach, pomagając im się rozwijać” – podaje Ørsted na swojej stronie internetowej.

Koralowce występują naturalnie w tak płytkich wodach, że wysokie temperatury powierzchni mogą powodować ich blaknięcie. Jednak wodach na głębszych, gdzie zainstalowane są fundamenty morskich turbin wiatrowych, utrzymuje się znacznie bardziej stabilną temperaturę, dzięki cyrkulacji między cieplejszą wodą na powierzchni a chłodniejszą wodą z dołu. 

5-29

Fundamenty morskich turbin wiatrowych zapewniają wyjątkowe środowisko, w którym koralowce mogą rosnąć wystarczająco blisko powierzchni, aby otrzymać wystarczającą ilość światła słonecznego, ale bez narażenia na wysokie temperatury. Ogranicza to ryzyko bielenia koralowców. 

4-49

Zastosowana metoda nigdy wcześniej nie została wypróbowana. Nie ma w związku z tym pewności, że eksperyment zakończy się sukcesem.  Wczesne testy sugerują, że potencjalne korzyści płynące z tego projektu znacznie przewyższają ryzyko. A jeśli próba weryfikacji koncepcji na fundamentach czterech wież wiatrowych zakończy się sukcesem, podjęta zostanie próba zwiększenia skali eksperymentu. Jeśli tak się stanie Ørsted  opublikuje wyniki swoich prac, udostępniając je wszystkich zainteresowanym ich wykorzystaniem.

(raj)

Źródło: Ørsted