Blog

Uruchom wyobraźnię i wygraj wirtualny indeks

Można wygrać „wirtualny indeks” Akademii Morskiej w Szczecinie i  … elektryczną hulajnogę. Wystarczy tylko uruchomić wyobraźnię i zaproponować nowy,  unikalny, najbardziej nawet futurystyczny pomysł dotyczący pozyskiwania energii z morskich farm wiatrowych oraz związanych z tym technologii. Akademia Morska w Szczecinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosiły konkurs „Trendy i wizje rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych”, adresowany do uczniów i studentów oraz doktorantów.

2a55edc5121af91c5044986410833592f89b6c07-4608220

Jakie są szanse, a jakie zagrożenia płynące z wykorzystania morskich farm wiatrowych do produkcji energii? Jak zniwelować złe, a wykorzystać dobre strony wytwarzania energii z wiatru?  Pod ocenę konkursowego jury poddane zostaną wizje, rozwiązania i wyobrażenia w bardzo szerokim zakresie: od systemów logistycznych związanych z budową i późniejszą eksploatacją farm wiatrowych po systemy elektryczne, energoelektroniczne, informatyczne, mechaniczne, diagnostyczne, automatyki i robotyki czy szeroko rozumianej biologii morza. „W ramach biologii morza można uwzględnić również rozwijające się zmiany ekosystemu czy zapobieganie zmianom środowiskowym przyczyniającym się do degradacji środowiska morskiego, ale także szczególnie pozytywne możliwości jakie są związane z budową morskich farm wiatrowych” – czytamy w regulaminie konkursu, opublikowanym na stronie uczelni.

884b81b6f6172ca3e3eefc6db379afc84f430ddc-4911439

Pierwszy etap konkursu, polega na przesłaniu na podany adres mailowy maksymalnie 10 slajdów (w j. angielskim, w Power Point). Można je przygotować indywidualnie lub zespołowo. Powinny one zawierać  krótki opis istotnych z punktu widzenia uczestnika szczegółów, które chciałby zaprezentować. Powinna to być zwięzła ale w miarę szczegółowa wizja, którą chciałby zainteresować i rozwinąć w kolejnym drugim konkursu (prezentacja pomysłu przed komisją). Wizja może dotyczyć nie istniejących dzisiaj systemów, możliwych do realizacji w przyszłości,  przy odpowiednim rozwoju technologii materiałowych, elektronicznych, diagnostycznych, specjalistycznych jednostek pływających itp.

1f8f8c839cc6997dffda00aa98bcc5d7d8952251-8965370

Za zajęcie pierwszych 10 miejsc (dla uczestników szkół ponadpodstawowych), oprócz nagród rzeczowych otrzyma „wirtualny indeks” na dowolny wybrany kierunek studiów w Akademii Morskiej w Szczecinie (w przypadku niektórych kierunków czy specjalności istnieje konieczność, jak na każdej uczelni specjalistycznej, spełnienia dodatkowych warunków np. zdrowotnych). Dodatkowo, Marszałek województwa zachodniopomorskiego, dla trzech uczniów ze szkół średnich z województwa zachodniopomorskiego, uplasowanych na najwyższych miejscach (bez względu na zajęte miejsce w klasyfikacji ogólnej), ufundował nagrody rzeczowe – smartfon, hulajnogę elektryczna, tablet.

5c53f60fb7248346eb11bea2122efe870cf47cfa-4506669

fot. Akademia Morska w Szczecinie

Patronat merytoryczny nad konkursem objęło, poza Akademią Morską w Szczecinie, także Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. To organizacja zrzeszająca największe przedsiębiorstwa, organizacje, agencje zajmujące się energetyką wiatrową. Nie jest więc wykluczone, że autorzy najciekawszych rozwiązań zwrócą na siebie uwagę najważniejszych w tej dziedzinie praktyków. Na
rynku pracy to szansa unikalna i warta wzięcia pod uwagę.

Prezentację (max. 10 slajdów lub 10 minut) należy przesłać na adres: konkurs@am.szczecin.pl do 27 listopada 2020 r. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie 10 pomysłów – będą one prezentowane podczas wideokonferencji w dniach 2-4 grudnia 2020 r.

Uczniowie mogą wybrać język prezentacji (polski lub angielski), studenci i doktoranci muszą przygotować prezentację pomysłu w języku angielskim.

Konkurs odbywa się pod patronatem JM Rektora AMS oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Regulamin konkursu oraz inne niezbędne informacje można znaleźć na stronie (https://www.am.szczecin.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/morska-energetyka-wiatrowa-napdzamy-przyszo/).

(raj)