Aktualności

Urząd Celny

W 1900 roku ze względu na dalszy wzrost obrotu statków zaplanowane budowę nowego budynku. Projekt nowego budynku opracował architekt miejski Wilhelm Meyer. Budowę rozpoczęto w 1904 roku, pracami kierował radca budowlany Roesner. Budowę zakończono w 1907 roku. W 1945 roku dawny budynek urzędu celnego został przejęty przez polską administrację.

17 października 1945 roku Minister Skarbu ustanowił posterunki celne w miastach portowych na terenie kraju w tym Posterunek Celny w Szczecinie. W 1946 roku powołano urząd celny w Szczecinie. 17 czerwca tego roku celnicy przeprowadzili pierwszą odprawę na szwedzkim statku. W latach 50-tych XX w. szczeciński urząd podlegał Dyrekcji Ceł w Gdyni. W 1962 roku urząd przeszedł pod bezpośredni zarząd Ministerstwa Handlu Zagranicznego. Pierwszym punktem granicznym były Nowe Glinki, w tym samym roku otwarto przejście graniczne w Kołbaskowie, a następnie kilka lat później w Lubieszynie. 1 maja 2002 roku na bazie urzędu celnego powstała Izba Celna. Obecnie pod szczecińską izbę celną podlegają dwa urzędy celne w Szczecinie i Koszalinie, którym podlega łącznie 10 oddziałów celnych. Obecnie po reorganizacji urzędów mieście się tutaj Oddział Celny w Szczecinie – Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw.

dr Marek Łuczak