Blog

Wind Challenger napęd wiatrowy z twardymi żaglami.

7 października br. największy japoński armator Mitsui O.S.K. Lines (MOL) rozpoczął eksploatację pierwszego na świecie statku wyposażonego w system napędu wiatrowego z twardymi żaglami Wind Challenger, wspomagający tradycyjny napęd masowca przystosowanego do przewozu węgla. Jednostka, której nadano nazwę SHOFU MARU, dostarczać będzie paliwo do elektrowni koncernu energetycznego Tohoku Electric Power.

Realizację projektu Wind Challenger rozpoczęto w październiku 2009 roku od projektu badawczego, prowadzonego we współpracy z Uniwersytetem Tokijskim. Jego celem było opracowanie i wdrożenie systemu twardych żagli, który zainstalowany na statku handlowym mógłby zmniejszyć zużycie paliwa i zredukować emisję gazów cieplarnianych. Lepsza wydajność ekonomiczna ma być osiągnięta jednocześnie ze zmniejszeniem negatywnego wpływu eksploatacji statku na środowisko.

W pierwszym etapie programu (lata 2009 – 2014) badano efekty, jakie może dać wyposażenie dużego statku towarowego o nośności 180 000 DWT w 9 dużych, sztywnych żagli o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych każdy (50 m x 20 m). Stwierdzono, że w przypadku wiatru o prędkości około 12 m/s żagle te, bez pomocy silnika, pozwolą na osiągniecie prędkości do 14 węzłów. Symulacje potwierdziły, że w warunkach rzeczywistych na trasie pomiędzy portami Japonii i Stanów Zjednoczonych wspomaganie silnika głównego przez żagle zmniejszyłoby zużycie paliwa o około 30 procent rocznie.

Zimą 2013 r. na szczycie wzgórza w pobliżu Sasebo wybudowano model dużego żagla w skali 1:2 (wymiary 25 m x 10 m). Uzyskano dzięki niemu dane wytrzymałościowe i aerodynamiczne dla różnych warunków pogodowych.

W drugim etapie prowadzono symulacje dotyczące masowca typu panamax o nośności 84 000 DWT. W tym wariancie 4 sztywne żagle zainstalowane byłyby w przestrzeni pomiędzy klapami ładowni statku. Aby żagle nie ograniczały widoczności mostek kapitański byłby w tym wariancie przesunięty na część dziobową statku.

Jako pierwszy przewidziano do realizacji statek wyposażony w jeden żagiel. Wybudowano go w stoczni Oshima Shipbuilding. Będzie dostarczał do Japonii węgiel głównie z Australii, Indonezji i Ameryki Północnej. Oczekuje się, że wprowadzenie Wind Challengera zmniejszy emisję gazów cieplarnianych przez SHOFU MARU o około 5% ( trasa między Japonią i Australią) i około 8% na trasie Japonia- zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej.

(raj)

Źródło: mol.co.jp, maritime-executive.com