Aktualności

Wybrano logo MCN.

Sąd Konkursowy pod przewodnictwem prof. Pauliny Olechowskiej oraz z udziałem prof. Waldemara Wojciechowskiego dokonał wyboru najlepszych prac w konkursie na opracowanie znaku graficznego (logo) Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie..

Pierwsze miejsce i nagroda w wysokości 10 tys. zł trafi do pani Heleny Wawrzeniuk z Warszawy.

Sąd wyróżnił również dwie prace, które uzyskały taką samą ilość punktów i ex aequo zajęły drugie miejsce. Wyróżnione zostały prace pani Barbary Janczak z Krakowa oraz Jakuba Walkowicza ze Szczecina.

W przyszłym tygodniu zwycięska praca a tym samy logo zostanie zaprezentowane opinii publicznej podczas konferencji prasowej.

Do konkursu zgłosiło się 90 podmiotów. Z przyczyn formalnych 18 z nich zostało wykluczonych. Ostatecznie swoje prace na konkurs zgłosiło 46 podmiotów. To spośród nich wybrano najlepszą pracę.

Pracę oceniał czteroosobowy Sąd Konkursowy. W jego skład wchodzili, poza dwojgiem pracowników Morskiego Centrum Nauki: Dr hab. Paulina Olechowska z Wydziału Humanistyczny Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz prof. Waldemar Wojciechowski, kierownik Katedry Nowych Mediów na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie.