Aktualności

Wystawa stała MCN

Trwają prace nad wystawą stałą Morskiego Centrum Nauki. Analizujemy wymogi
techniczne, niezbędne zabezpieczenia oraz aspekty prawne przyszłej wystawy.
W pracach zespołu roboczego biorą udział Witold Jabłoński Dyrektor Morskiego
Centrum Nauki, Piotr Kossobudzki twórca koncepcji wystawy MCN, Bartosz
Klepacki Specjalista ds. wystaw, Piotr Maras Specjalista ds. środków UE,
Jarosław Myśko Specjalista ds. Zamówień Publicznych oraz Wojciech Okrągły
kancelaria SDO.

Koncepcja wystawy powstała w porozumieniu z wieloma szczecińskimi
środowiskami, m.in. z uczelniami, z Akademią Morską na czele. Najważniejszą
częścią wystawy będą eksponaty interaktywne.
Docelowo w MCN znajdzie się ponad 200 eksponatów związanych z morską
historią Pomorza Zachodniego oraz z zagadnieniami związanymi z wodą.
Wystawa stała MCN będzie podzielona na 5 działów:
 – Cała naprzód, w którym zobaczymy m.in. jak napędzać jednostkę pływającą, jak
kierować ruchem jednostki, czy jak projektujemy i budujemy statki w Stoczni;
 – Chlap – m.in. ogródek wodny wg koncepcji prof. Stelmacha, fizyka morskich
fal;
 – Życie na morzu – dział prezentujący życie na morzu, obyczaje morskie;
 – Morski żywioł – dział monitorowania żywiołów, badań podwodnych, ujarzmiania
żywiołów;
 – Którędy do Afryki – dział obrazowania świata, planowania trasy, nawigacja.