Aktualności

Z-ca Prezydenta Szczecina na budowie

Z-ca Prezydenta Szczecina Krzysztof Soska odwiedził naszą budowę.
Witold Jabłoński Dyrektor MCN przedstawił harmonogram prac i wskazał najbliższe działania.