Blog

Zginie 40% ryb z raf koralowych

Z najbardziej pesymistycznych prognoz wynika, że w kolejnym stuleciu ludzie mogą nie mieć już mieli szansy na obejrzenie żywych raf koralowych.

Naukowcy oceniają, że koralowce staną się jedną z pierwszych ofiar wzrostu temperatury wód w oceanach, będącego nieuchronną konsekwencją globalnego ocieplenia. Już obecnie koralowce, będące organizmami żywymi oficjalnie klasyfikowanymi jako zwierzęta, w ocieplającej się wodzie bieleją i umierają. Proces ten przyspieszają zanieczyszczenia i przełowienia.

blazenek-i-pokolec-krolewski-w-akwarium
Obumieranie koralowców zagraża gatunkom ryb znajdujących w rafach koralowych pożywienie, siedlisko i schronienie przed drapieżnikami. Z badania opublikowanego w „Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences” wynika, że wzrost temperatury wody może zagrozić ponad 40 procentom ryb żyjących wokół raf. Międzynarodowy zespół naukowców, kierowany przez Giovanniego Stronę z Uniwersytetu w Helsinkach, wykonał mapy głównych regionów rafowych świata aby ocenić, w jakim stopniu różnorodność ryb rzeczywiście zależy od różnorodności koralowców. Naukowcy wykonali mapy głównych regionów rafowych świata i podzielili je na siatkę komórek mierzących jeden stopień szerokości na jeden długości geograficznej. Zmapowali różnorodność ryb i koralowców w każdej komórce, zestawiając dane z internetowych baz danych skompilowanych przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody. Przyjrzeli się 6964 gatunkom ryb raf koralowych i 119 rodzajom koralowców.

rafa-koralowa
Naukowcy stworzyli model matematyczny, aby zbadać, jak różnorodność ryb zmienia się w zależności od różnorodności koralowców, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak zasolenie, temperatura i izolacja rafy. Za pomocą tego modelu przyjrzeli się trzem scenariuszom rozwoju wydarzeń aby ocenić, w jaki sposób, w odniesieniu do zmian klimatu, oczekiwana utrata koralowców w przyszłości wpłynie na bioróżnorodność ryb. Założyli, że przewidywana temperatura będzie o dwa stopnie wyższa od średniej historycznej.
Z badania wynika, że w pesymistycznym scenariuszu lokalna różnorodność ryb zmniejszy się do 2060 r. o 40% . Wiele innych gatunków zostałoby pośrednio dotkniętych skutkami obumierania koralowców. Proces ten postępowałby w różnym tempie w różnych rejonach świata – jeśli sieci pokarmowe rafy koralowej zaczną się rozpadać Środkowy Pacyfik straciłby ponad 60% gatunków ryb rafowych, podczas gdy zachodni Atlantyk – 10%.

eu
„Dla każdego, kto kiedykolwiek lubił nurkować z rurką na rafie koralowej, lub dla milionów ludzi, którzy polegają na rybach rafowych, wyniki tego eksperymentu powinny być niepokojące” – skomentował te dane autor publikacji „EU Science Hub (The European Commission’s science and knowledge servise”)

(raj)
Źródła: royalsocietypublishing.org, ec.europa.eu, nature.com