Aktualności

Posiedzenie Rady Programowej MCN

W Morskim Centrum Nauki po raz kolejny spotkała się Rada Programowa MCN. Pod przewodnictwem prof. Pawła Zalewskiego obradowali: Lech Karwowski – Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie, prof. dr hab. Piotr Masojć z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego, dr hab. prof. US Radosław Skrycki z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr Halina Stelmach – żona prof. Jerzego Stelmacha
patrona MCN.

Rada Programowa jest społecznym organem doradczym, wspierającym działania Centrum, powołanym 3 października 2018 roku przez Olgierda Geblewicza marszałka województwa zachodniopomorskiego i Dyrektora MCN Witolda Jabłońskiego.

Dyrektor przedstawił Radzie plan finansowy na rok 2020 oraz poinformował o stanie realizacji inwestycji – budowy siedziby Morskiego Centrum Nauki na Łasztowni. Rada Programowa wysłuchała także informacji na temat bieżących działań MCN w zakresie edukacji, takich jak: wystawy, pokazy i warsztaty. Specjalistka ds. edukacji Patrycja Skrobacka przekazała Radzie informację na temat działalności Dziecięcego Uniwersytetu im. prof. Jerzego Stelmacha – Szczecińskiej Szkoły Jungów, która rozpoczęła właśnie kolejny sezon zajęć.