O centrum

O nas

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha (MCN) jest nowoczesną instytucją edukacyjną umożliwiającą dzieciom i dorosłym odkrywanie sekretów nauki i techniki.

Motywem przewodnim centrum jest morze – temat pozwalający na atrakcyjną prezentację zagadnień z zakresu m.in. fizyki, matematyki, astronomii, geografii, medycyny, techniki, ekologii, socjologii, historii czy kultury. Pokazywanie różnorodnych zjawisk na przykładach związanych z żeglugą, falami, wiatrem, rybołówstwem czy życiem portu sprawia, że jest to placówka unikatowa nie tylko w Europie, ale i na świecie.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie realizuje projekt: „Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie im. prof. Jerzego Stelmacha”

Cel projektu:

poprawa dostępności do nowoczesnego nauczania na wszystkich poziomach edukacji i dostosowanie treści edukacyjnych do aktualnego stanu wiedzy, stanu techniki i sytuacji społeczno – gospodarczej; stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalno-edukacyjnej – przestrzeni publicznej popularyzującej naukę w oparciu o gospodarkę morską i historię Pomorza Zachodniego.

Planowane efekty:

Liczba odwiedzających instytucje popularyzujące naukę i innowacje w zorganizowanych grupach szkolnych 108 000 osoby
Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje 270 000 [osoby/rok]

Wartość projektu:

132 396 773,54 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

97 622 564,31 zł

Poznaj naszą historię

Morskie Centrum Nauki powołane zostało przez Radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 12 września 2017 roku. Odwołuje się do dziedzictwa i działalności profesora US, Jerzego Stelmacha.

prof. Jerzy Stelmach

prof. Jerzy Stelmach

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego

(ur. 25 lutego 1954 we Wrocławiu, zm. 3 marca 2012 w Szczecinie)
Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. fizyki, astrofizyk i kosmolog, popularyzator nauki, dziekan Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor Instytutu Fizyki US, laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego im. Krzysztofa Ernsta za popularyzację fizyki w roku 2011.
Twórca interaktywnej wystawy „EUREKA” oraz pomysłodawca pierwszego Centrum Nauki w Polsce.

Witold Jabłoński

Dyrektor Morskiego Centrum Nauki

Z wykształcenia historyk po Uniwersytecie Szczecińskim, ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – Akademia Liderów Samorządowych i Zamówienia Publiczne, studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Prawo Własności Intelektualnej. Kurs i egzamin PRINCE 2 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Były dziennikarz radiowy, prasowy i telewizyjny, dyrektor i redaktor naczelny Radia AS w Szczecinie i dyrektor Radia Plus w Warszawie. W latach 2006 – 2010 był wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, następnie prezesem fundacji, prezesem spółki prawa handlowego oraz dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu w Funduszu Pomerania. Zatrudniony przez Bank Światowy jako short term consultant przy projekcie badawczym na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.

Olgierd Geblewicz​

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Magister prawa i ekonomii: absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu; ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; Karierę zawodową rozpoczął od pracy w banku, następnie przez 13 lat pracował w sektorze gospodarki komunalnej, w tym przez prawie 4 lata pełnił funkcję Prezesa ZWIK w Szczecinie, obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej GWIK sp. z o.o. w Goleniowie. Od 2019 r. przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ruszajmy razem w morską podróż!

Płyń z nami na pokładzie!