Rezerwacje

Instrukcja składania rezerwacji grupowych (min. 11 osób) w Morskim Centrum Nauki

Dostępność biletów oraz repertuar można sprawdzić na naszej stronie internetowej https://bilety.centrumnauki.eu/

Po weryfikacji dostępności należy wysłać e-mail na adres info@centrumnauki.eu zawierający WSZYSTKIE poniższe

informacje:
– nazwa klasy, szkoły, grupy;
– liczbę uczestników (w przypadku Pracowni edukacyjnych liczba uczestników do danej pracowni);
– liczbę opiekunów;
– wiek uczestników;
– datę i godzinę rezerwacji wraz z opisem wybranej aktywności (wystawa, planetarium, pracownia);
– dane osoby składającej rezerwację – imię, nazwisko, numer telefonu;

Rezerwacje bez kompletu informacji nie będą uwzględniane.

Przykładowa rezerwacja

Dzień dobry
Proszę o rezerwację
– SP 99 w Szczecinie klasa 5A
– 30 dzieci
– 3 opiekunów
– wiek – 12 lat
– rezerwacja na 1.01.2101 godzina 9:00 Wystawa
1.01.2021 godzina 12:00 Planeatarium – Tajemnice Grawitacji

Pozdrawiam
Jan Kowalski tel. xxx xxx xxx

Szczegółowy cennik biletów znajduje się w zakładce Cennik – www.centrumnauki.eu/cennik. Przypominamy, że do każdych 10 płatnych biletów doliczany jest jeden bezpłatny bilet dla opiekuna.

Limity miejsc:

Na jednym pokazie w planetarium może przebywać łącznie 41 osób (uczestnicy + opiekunowie).

W pojedynczych zajęciach edukacyjnych może wziąć udział minimum 8, a maksymalnie 16 osób. Grupa przebywająca na

zajęciach musi być pod opieką od 1 do 2 Opiekunów. Opiekuna grupy nie wlicza się do limitu uczestników zajęć.

Limity są nieprzekraczalne.

Płatność:

Rezerwacje dokonane drogą mailową opłacane są w kasie w dniu zwiedzania (możliwe formy płatności: karta, gotówka), przed wejściem na teren wystawy / planetarium / pracowni edukacyjnych. Możliwe jest otrzymanie faktury za dokonaną transakcję uprzejmie prosimy o poinformowanie o tym fakcie przed dokonaniem zakupu.
W przypadku firm i organizacji posiadających NIP możliwe jest również płatność przelewem, poprzez opłacenie przed wizytą w MCN faktury przelewowej. Chęć takiej formy płatności należy wskazać w mailu rezerwacyjnym.

Dodatkowe informacje:

  • Każde zajęcia w Pracowniach edukacyjnych mają określony wiek uczestnika. Prosimy o sprawdzenie rekomendowanego wieku na zajęcia i stosowanie się do niego. W przypadku rezerwacji grupy dzieci niezgodnej rekomendowanym wiekiem, Edukatorzy zastrzegają sobie prawo do anulowania zajęć.
  • Do Morskiego Centrum Nauki należy przybyć min. 20 minut przed rozpoczęciem zajęć (czas na dokonanie płatności, skorzystanie z szatni, zeskanowanie biletów, zbiórkę etc.).
  • Za budynkiem MCN znajduje się bezpłatny parking niestrzeżony, z którego korzystać mogą również autokary.
  • Na terenie MCN znajduje się sklepik z pamiątkami oraz bistro. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z ich usług!
  • Istnieje możliwość przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi atrakcjami Morskiego Centrum Nauki. Opuszczanie oraz wchodzenie na teren wystawy odbywa się wtedy z pomocą Animatora przy kasach MCN.
  • Więcej informacji dotyczących procesu rezerwacji oraz atrakcji oferowanych przez Morskie Centrum Nauki otrzymać można pod numerem telefonu: 91 351 80 01 lub 574 980 190.