Cennik MCN

Cennik MCN

WYSTAWA STAŁA

NORMALNY

35 zł / os.

ULGOWY

30 zł / os.

GRUPOWY*

30 zł / os.

PLANETARIUM 2D

NORMALNY

30 zł / os.

ULGOWY

20 zł / os.

GRUPOWY*

20 zł / os.

PLANETARIUM 3D

NORMALNY

45 zł / os.

ULGOWY

30 zł / os.

WARSZTATY EDUKACYJNE

POJEDYNCZE ZAJĘCIA**

20 zł / os.

ZAJĘCIA +
ZWIEDZANIE WYSTAWY STAŁEJ**

40 zł / os.

Bilet darmowy na wystawę stałą przysługuje dzieciom do lat 3 wyłącznie w sprzedaży indywidualnej.

Bilet należy odebrać w kasie w dniu zwiedzania.

Bilet ulgowy przysługuje po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki: młodzieży szkolnej do 19. roku życia, studentom i

doktorantom do ukończenia 26. roku życia, emerytom i rencistom, seniorom powyżej 65. roku życia oraz osobom ze stwierdzoną

niepełnosprawnością (w przypadku osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci do 16. roku życia z orzeczoną

niepełnosprawnością zakupienie biletu upoważnia do wejścia z asystentem osoby niepełnosprawnej, dla którego należy pobrać oddzielny

bezpłatny bilet)

Aby zarezerwować darmowe miejsca w planetarium dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością należy kontaktować się mailowo na adres: info@centrumnauki.eu

*Bilet grupowy przysługuje zorganizowanej grupie liczącej co najmniej 10 osób.”

Do każdych 10 płatnych biletów doliczany jest jeden bezpłatny bilet dla opiekuna.

**W przypadku zajęć w pracowniach edukacyjnych bilet przysługuje grupom zorganizowanym – możliwy jest zakup minimum 8 biletów, a

maximum 16 biletów

INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE „REZERWACJE” – link

Informacje dodatkowe

Godziny otwarcia MCN:

poniedziałek – nieczynne

wtorek-niedziela – 10:00 – 18:00

Godziny otwarcia kas:

poniedziałek – nieczynne

wtorek-niedziela – 9:45 – 17:00

Zwiedzanie kończy się w momencie zamknięcia obiektu.

Bilet na wystawę uprawnia do wejścia na wystawy o konkretnej godzinie, z tym

że realizacja biletu może nastąpić nie później niż 30 min w stosunku do godziny, na jaką

był on zakupiony.

Do sali planetarium należy udać się najpóźniej 5 min przed rozpoczęciem seansu. W

przypadku spóźnienia na seans nie przysługuje zwrot opłaty za bilet ani wymiana biletu

na inny seans.

Szatnia MCN znajduje się na poziomie -1.

Aby skorzystać z szafki, w jej mechanizm należy wrzucić monetę 1 zł lub 2 zł. Depozyt jest

zwrotny.

Więcej informacji o biletach/wizycie w MCN znajdą Państwo w regulaminach oraz pod

numerem telefonu 91 351 80 00 lub mailowo na info@centrumnauki.eu.