Rusza kolejny nabór do Dziecięcego Uniwersytetu im. prof. Jerzego Stelmacha – Szczecińskiej Szkoły Jungów. Dwadzieścioro dzieci już od listopada będzie uczestniczyło w zajęciach Dziecięcego Uniwersytetu Morskiego Centrum Nauki.

W roku szkolnym 2023/2024 zaplanowano 8 spotkań, które odbywać się będą w jedną sobotę każdego miesiąca. Przewiduje się udział dzieci w wieku szkolnym w wieku 10-13 lat. Rekrutacja odbywać będzie się drogą mailową.

Zgłoszenie należy wysłać na adres mailowy: uniwersytet@centrumnauki.eu

W drugim etapie odbędzie się losowanie uczestników spośród złożonych zgłoszeń. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż planowana liczba miejsc drugi etap rekrutacji zostanie pominięty. Liczba miejsc jest ograniczona. Nabór trwa od 1 do 15 listopada 2023 r. Mail zwrotny z informacją o wynikach rekrutacji przesłany będzie do 20 listopada.

Celem działania Uniwersytetu jest:

  • rozwijanie pasji oraz wzbogacanie zainteresowań, wiedzy i umiejętności;
  • zaspokajanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań;
  • popularyzacja nauki;
  • promocja działań organizatora.

Dodatkowo nasi uczniowie: nabędą umiejętności pracy w grupach i rozwiązywania problemów; pogłębią wiedzę na temat środowiska, szczególnie morskiego; zdobędą wiele umiejętności praktycznych m.in. niezbędnych do pracy w laboratoriach badawczych. Dziecięcy Uniwersytet Morskiego Centrum Nauki to idealne miejsce do rozwoju pasji i poszerzaniu zainteresowań. Łączymy ze sobą naukę z zabawę, praktykę z teorią.

Harmonogram zajęć

? LISTOPAD: Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

? GRUDZIEŃ: Pracownia Modelarnia 2.0 + Wystawa stała (ścieżka edukacyjna ?Wodne opowieści?) – Morskie Centrum Nauki

? STYCZEŃ: Pracownia Biologiczno-chemiczna + Wystawa stała (ścieżka edukacyjna ?Będę marynarzem!?) – Morskie Centrum Nauki

? LUTY: Pracownia STEAM + Wystawa stała (ścieżka edukacyjna ?Bądź bezpieczny?) – Morskie Centrum Nauki

? MARZEC: Muzeum Geologiczne, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński

? KWIECIEŃ: Laboratorium biologii morza, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński

? MAJ: Wydział Nawigacji, Politechnika Morska w Szczecinie

? CZERWIEC: Centrum Żeglarskie, Zachodniopomorski Związek Żeglarski

Jak się zgłosić?

Zanurzmy się w wiedzy! W roku szkolnym 2023/2024 zaplanowane są zajęcia edukacyjne w pracowniach tematycznych działających w Morskim Centrum Nauki, podążanie ścieżkami edukacyjnymi na wystawie stałej w Morskim Centrum Nauki, zajęcia w Muzeum Geologicznym oraz Laboratorium Biologii Morza w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego, w Katedrze Genetyki i Biotechnologii Roślin Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, na Wydziale Nawigacji Politechniki Morskiej oraz w Centrum Żeglarskim.

Cena: 200 zł za osobę.

ZGŁOSZENIE:

Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy uniwersytet@centrumnauki.eu. Prosimy, aby w mailu zgłoszeniowym zamieścić następujące dane:

  • imię i nazwisko dziecka;
  • rok urodzenia dziecka;
  • dodatkowe informacje (np. zainteresowania dziecka, osiągnięcia szkolne i pozaszkolne dziecka);
  • imię i nazwisko rodzica/opiekuna;
  • telefon do rodzica/opiekuna;
  • adres do korespondencji (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość).