Morskie Centrum Nauki gospodarzem tegorocznej konferencji naukowej Stowarzyszenie „Społeczeństwo i Nauka SPIN”, która odbędzie się w październiku.

16 października do Szczecina przyjadą przedstawiciele centrów nauki, uczelni, muzeów, ośrodków kultury, planetariów i ogrodów botanicznych.

Podczas trzydniowych spotkań przebiegających pod hasłem „Przewroty w nauce. Człowiek w centrum” zaplanowano wiele interesujących wykładów, sesji, prezentacji i paneli dyskusyjnych oraz warsztatów z udziałem naukowców i edukatorów z całego kraju.

Jeśli chcecie wziąć udział w prelekcjach, to wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie https://stowarzyszeniespin.pl/interakcja-integracja-2023.