Oświadczenie

Uprzejmie informujemy, że w rejonie Morskiego Centrum Nauki obowiązuje zatwierdzona przez odpowiednie służby stała organizacja ruchu, która zakłada zakazy parkowania i wjazdu nieuprawnionych pojazdów na teren ograniczony słupkami. Zakaz nie dotyczy pojazdów posiadających zezwolenie MCN.

We wrześniu 2022 roku MCN zwrócił się do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz do Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie o zaopiniowanie propozycji stałej organizacji ruchu w rejonie Morskiego Centrum Nauki. Pozytywne opinie wydane zostały w październiku 2022 roku. Wówczas Prezydent Szczecina jako organ administracyjny, zatwierdził projekt stałej organizacji ruchu w obrębie Morskiego Centrum Nauki i w pasie drogowym ul. Nad Duńczycą. Prezydent Szczecina zobowiązał jednocześnie Morskie Centrum Nauki do wprowadzenia stałej organizacji ruchu do 31 maja 2023 roku.

Część prac związana z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu wokół budynku została już zrealizowana. Do 31 maja 2023 r. zamontowane zostaną dodatkowe znaki B-1, zakazu wjazdu z tabliczką o treści: ?Nie dotyczy pojazdów posiadających zezwolenie MCN?. Zakaz wjazdu i parkowania nie dotyczy oczywiście służb publicznych ? w tym dojazdu do pompowni, pojazdów ZWiK, dostaw do budynku, obsługi technicznej i służb ratunkowych. Pracownicy firmy ochroniarskiej, która świadczy swoje usługi na rzecz MCN, monitorują teren w obrębie budynku MCN i interweniują w uzasadnionych przypadkach nieuprawnionego ? wjazdu czy parkowania.

Dozwolony ruch i parkowanie w obrębie Morskiego Centrum Nauki zostały przedstawione na poniższej mapie.