Doczekaliśmy się tego momentu! 3 października w Morskim Centrum Nauki zostały uruchomione trzy pracownie edukacyjne: biologiczno-chemiczna, STEAM oraz modelarnia.

Tydzień przed oficjalnym otwarciem gościliśmy grupy testowe, których odzew pozwolił nam ocenić nasze przygotowanie. Wiedzieliśmy, co działa, a co jeszcze należy poprawić.

Nasi pracownicy – kreatywni, wykształceni i nastawieni na rozwijanie potencjału twórczego – podczas zajęć zachęcają uczestników do aktywnego udziału. Musimy przyznać, że udaje się im to.

W pierwszym tygodniu pracownia biologiczno-chemiczna odpowie na pytanie „Dlaczego rafy koralowe umierają?”, modelarnia zaprezentuje „Co pływa, a co tonie?”, a w STEAM-ie trwają zajęcia z LEGO.

Wszystkie potrzebne informacje można uzyskać na naszej stronie internetowej w zakładce „Edukacja„.