W drugim odcinku podcastów Morskiego Centrum Nauki odpowiadamy na pytanie, które skierowali do nas najmłodsi odbiorcy naszych wystaw.

Pytanie brzmi: Co żyje w wodzie przy Morskim Centrum Nauki?

Odpowiedzi na pytanie udzieli dr inż. Wojciech Sawicki, ichtiolog, adiunkt w Katedrze Mikrobiologii Stosowanej i Fizjologii Żywienia Człowieka, Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwie ZUT.

Z podcastu dowiesz się:

  • Jakie środowisko przyrodnicze posiada Odra?
  • Co to są sitowia, babki, cibory i namulniki?
  • Jak liczna jest ichtiofauna Odry?
  • Dlaczego aż 70% wszystkich gniazdujących w Polsce gatunków ptaków mieszka na przylegających do Odry terenach?
  • Czy w Odrze mieszkają chińskie kraby czy kanadyjskie raki?