Po raz trzeci w tej kadencji obradowała Rada Programowa Morskiego Centrum Nauki. Posiedzenie dotyczyło bieżących spraw związanych z instytucją.

Witold Jabłoński, dyrektor Morskiego Centrum Nauki, przedstawił wyniki frekwencyjne pierwszych czterech miesięcy działalności samorządowej instytucji kultury. Wyniki są imponujące, ponieważ MCN odwiedziło do tej pory ponad 100 tys. osób! Bywały dni, kiedy do MCN przychodziło 1,5 tys. gości!

Dyrektor przedstawił informację dotyczącą realizacji budżetu instytucji oraz planów na następny rok działalności. Członkowie rady obejrzeli pokaz w planetarium i zwiedzili trzy pracownie edukacyjne, w których pierwsze zajęcia dla dzieci i dorosłych rozpoczęły się 3 października.

Zapoznali się również z programem konferencji pod nazwą ?Interakcja – Integracja?, która w tym roku odbędzie się w Szczecinie. Morskie Centrum Nauki gościć będzie od 15 do 17 października przedstawicieli wszystkich ośrodków nauki w Polsce zrzeszonych w stowarzyszeniu SPiN. Należy do niego ponad 30 instytucji, m.in.: centra nauki, uczelnie, muzea, ośrodki kultury, planetaria i ogrody botaniczne.

Rada Programowa opiniuje projekty rocznych planów finansowych i rocznych programów działalności Centrum. Przedstawia dyrektorowi propozycje nowych przedsięwzięć objętych zakresem działalności MCN, inicjuje i utrzymuje więzi pomiędzy Centrum a środowiskiem kulturalnym, edukacyjnym i naukowym.

W skład Rady Programowej drugiej kadencji wchodzą:

  • dr hab. inż. Paweł Zalewski z Politechniki Morskiej – przewodniczący Rady,
  • prof. dr hab. Piotr Masojć z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
  • dr Halina Stelmach – żona prof. Jerzego Stelmacha, patrona MCN;
  • prof. dr hab. Radosław Skrycki z Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • dr Michał Niezabitowski – dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa;
  • prof. dr hab. Rafał Rakoczy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego;
  • dominikanin Tomasz Dostatni.