Pod koniec sierpnia odbyła się u nas IV Polsko-Niemiecka Konferencja Energetyczna, w której wzięło udział ponad 130 osób!

Głównym tematem konferencji był ?Zielony Ład oraz wpływ dyrektywy RED (III) na polski i niemiecki region nadodrzański?. Konferencji towarzyszyła wymiana poglądów na tematy związane z efektywnością energetyczną, wodorem, energią odnawialną, energią geotermalną, rozwiązaniami sąsiedzkimi i rozbudową sieci dla wspólnych projektów.

Konferencja energetyczna odbyła się pod patronatem Cornelii Pieper, Konsul Generalnej Niemiec w Gdańsku.

Organizatorami wydarzenia byli Północna Izba Gospodarcza, IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern i IHK Ostbrandenburg.