W poprzednim tygodniu w Morskim Centrum Nauki obradowała Rada Programowa drugiej kadencji.

Dyrektor MCN Witold Jabłoński przedstawił Radzie informację na temat przygotowań do otwarcia Morskiego Centrum Nauki, które planowane jest na 27 maja. Dyrektor omówił również główne założenia planu finansowego MCN. Rada Programowa podjęła uchwałę opiniującą projekt rocznego planu finansowego. Członkowie Rady zwiedzili wystawę stałą. Ekspozycja jest w ostatniej fazie realizacji.

Podczas wizyty w planetarium członkowie Rady Programowej wzięli udział w pokazie filmowym emitowanym na specjalnym ekranie sferycznym. Dyrektor MCN zaprezentował Radzie możliwości techniczne planetarium, w tym również system 3D oraz Voting Box umożliwiający przeprowadzanie ankiet i konkursów dla publiczności.

Za co odpowiada Rada Programowa? Opiniuje ona projekty rocznych planów finansowych i rocznych programów działalności Centrum. Przedstawia dyrektorowi propozycje nowych przedsięwzięć objętych zakresem działalności Centrum, inicjuje i utrzymując stałe więzi pomiędzy Centrum a środowiskiem kulturalnym, edukacyjnym i naukowym.

W październiku 2022 r. upłynęła czteroletnia pierwsza kadencja Rady Programowej MCN. Na wniosek dyrektora MCN Witolda Jabłońskiego, uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego powołano Radę Programową Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie na drugą kadencję.

W skład Rady wchodzą:

  • dr hab. inż. Paweł Zalewski z Politechniki Morskiej ? przewodniczący Rady;
  • prof. dr hab. Piotr Masojć z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
  • prof. dr hab. Rafał Rakoczy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego;
  • dr Halina Stelmach ? żona prof. Jerzego Stelmacha, patrona MCN;
  • prof. dr hab. Radosław Skrycki z Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • dr Michał Niezabitowski ? dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa;
  • dominikanin Tomasz Dostatni.